Reglement

Bekijk onze tarieven, contracten, privacyreglement, klachtenreglement en wegblijf tarief.

Tarieven

Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie 30 min€ 44,95
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie 30 min€ 59,95
Manuele zitting fysiotherapie 30 min€ 59,95
Rapportage medisch letsel € 125,00
Niet nagekomen afspraak 100%
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 45 min€ 87,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis 60 min€ 105,00
Lange zitting voor patiënten complex 60 min€ 94,95
Lange zitting voor patiënten complex aan huis60 min€ 105,00
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis 60 min€ 79,95
Screening, intake en onderzoek aan huis 60 min€ 94,95
Intake en onderzoek na verwijzing 30 min€ 59,95
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 60 min

€ 94,95

 

 
Contract zorgverzekeringen

Contract zorgverzekeringen

Wij hebben in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Voor 2024 hebben we de volgende contracten getekend:

 • DSW (inclusief Stad Holland, InTwente, ASR, de Amersfoortse, Ditzo)
 • ONVZ (inclusief PNO zorg en VvAA)
 • MENZIS (inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema)
 • ACHMEA (inclusief Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, ZieZo, Ik! E YouCare.nu)
 • VGZ (inclusief VGZ, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, UMC, De Goudse, United Consumers, Iza cura, IAK)
 • Caresq (inclusief Promovendum, National Academic, Besured, Aevitae)
 • De Friesland
 • Zorg en Zekerheid + Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Zorgdirect)
 • CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Loyd (wordt in  Nationale Nederlanden))
 • JUST

Behandeling aan huis

Behandeling aan huis

Fysio Barendrecht behandelt ook aan huis. Bijvoorbeeld bij klachten waarbij het lastig wordt om naar locatie te komen. De behandelingen worden op gekozen locatie gedaan en dat kost u weer minder tijd en moeite. Zo kunt u weer meer genieten om meer te kunnen bewegen in uw vrije tijd. Plan gemakkelijk een afspraak in bij Plan uw afspraak.

Privacyreglement

Privacyreglement

Fysio Barendrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysio Barendrecht of als u deze zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte persoonsgegevens

Fysio Barendrecht verwerkt een aantal persoonsgegevens, namelijk; naam, geslacht, geboorteplaats en datum, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Fysio Barendrecht verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Gezondheidsgegevens, Burgerservicenummer en gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysio Barendrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Fysio Barendrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

Fysio Barendrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De medewerkers van Fysio Barendrecht hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de fysiotherapeut).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysiotherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysio Barendrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysio-barendrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Persoonsgegevens beveiligen

Fysio Barendrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fysio-barendrecht.nl

Wegblijftarief

Wegblijftarief

Het kan gebeuren dat iemand zijn afspraak niet nakomt of vlak van tevoren afbelt. Het is uiteraard zonde van de tijd als de therapeut iemand verwacht die niet komt, terwijl er een andere cliënt geholpen had kunnen worden. Het minimale termijn voor wijzigingen of afbellen van een afspraak is 48 uur. We zijn genoodzaakt om een wegblijftarief (no-showtarief) in rekening te brengen. Dit tarief bedraagt een bedrag van €27,50 en dient de klant zelf te betalen aan de praktijk.

Klachtenreglement

Klachtenreglement

Fysio Barendrecht doet hun uiterste best om u tevreden te houden. Het kan uiteraard voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u het dan ook ons laat weten, wanneer er klachten zijn.

Het zorgt ervoor dat wij de klachten kunnen oplossen, maar ook om de kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren.

Het is uiteraard mogelijk om de klacht in te dienen bij de betrokken fysiotherapeut. We hopen dat een gesprek kan helpen bij een goede oplossing. Wanneer dit niet het geval is of wanneer u het liever bij iemand anders indient, kan de klacht bij onze vertrouwenspersoon worden ingediend via onderstaand formulier. 

Elke klacht wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Bij elke aanleiding van de klacht zal in overleg ondernomen worden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. U wordt op de hoogte gehouden van de status van de afhandeling.

U wordt erop gewezen dat u de klacht tijdig indient, zodat er snel en adequaat aan een oplossing kan worden gewerkt. 

Fysio Barendrecht streeft ernaar om de klachten binnen een periode van zes weken na indiening van de klachten naar tevredenheid te brengen. Wij dragen zorg voor een registratie van het aantal klachten die ingediend zijn en van ingediende klachten getroffen maatregelen.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF.

Dien u klacht via onderstaand formulier direct in bij ons vertrouwenspersoon: 

KLACHTEN FORMULIER:

  Meer informatie over Fysio Barendrecht?

  Wilt u meer informatie over Fysiotherapie Barendrecht? Neem dan contact met ons op!

  Openingstijden

  Maandag- vrijdag: 8:00-18:00
  Weekenden en avonden: Op afspraak

  Locatie

  Achterom 1A Barendrecht
  Telefoon: 0180 849 257
  Email: info@fysio-barendrecht.nl

  Contactformulier